Samarbeta & dela

Tillsammans är vi smartare och mer produktiva

Genom att skapa en gemensam plattform för ett företag, avdelning eller annan arbetsgrupp, med möjlighet att samla gemensamt arbetsmaterial och resurser, samarbeta och dela information samt skapa sociala nätverk, kan vi snabbt och enkelt sprida nyheter, information och kunskap. Alla får samma information samtidigt, hjulet behöver inte uppfinnas varje gång och användarna lär av varandra. Ett effektivt sätt att nyttja den gemensamma kompetensen, undvika dubbelarbete och öka produktiviteten.

Bygg effektiva plattformar

I ett verktyg du redan har?

Med Microsoft 365 finns det möjlighet att bygga intranät, ledningssystem och onboardingprogram, enkelt, kostnadseffektivt och användarvänligt. Användaren kan tilldelas olika behörigheter till olika delar i plattformen, läsrättigheter till delar som inte är avsedda att ändras, och administratörsbehörighet till de delar som avser samarbete och att dela material. Det finns även möjlighet att integrera chatt, gemensam kalender, nyhetsflöde mm. Alla kan vara med och bidra!

Intranät

Ledningssystem

Onboarding

Produktinfo.

För att se exempel (bilder), behövs en skärm som är minst 1200 pixlar bred.

Exempel

Intranät

intranät, plattform

Ledningssystem

ledningssystem, plattform

Onboarding

onboarding, plattform

Produktinformation

produktinfo, plattform