Learn & Level up

Responsive image

Stärk arbetsgivarvarumärket med effektiv onboarding.

Läs mer
Responsive image Responsive image

Spara 1-8 timmar per medarbetare, per vecka.

Läs mer
Responsive image Responsive image

Bygg enkla plattformar för att samarbeta och dela information. I ett verktyg som du redan har?

Läs mer
Responsive image Responsive image

Tillsammans är vi smartare och mer produktiva.

Läs mer
Responsive image

Produkter & tjänster

symbolik för e-learning

E-learning

 • Nyproduktion
 • Uppdateringar
 • Digitalisering av utb.
Mer information
video-lins

Video

 • Live-video
 • White-board animationer
 • Animationer
Mer information
nätverk

Samarbeta & dela

 • Intranät
 • Ledningssystem
 • Onboarding
Mer information
nätverk

Onboarding

 • E-learning
 • Plattform
Mer information

Positiv medarbetarupplevelse

Ett samspel mellan människa, plats och teknik.

Att skapa en positiv medarbetarupplevelse är en förutsättning för att motivera, inspirera och engagera medarbetare, bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som attraherar nya och befintliga talanger, samt leverera positiva kunduppleveler. Medarbetarupplevelsen bygger på det samlade helhetsintrycket av den sociala, fysiska och digitala miljön. Det är avgörande att medarbetaren kan identifiera sig med företagskulturen och värdegrunden, att det finns ett bra ledarskap och väl fungerande arbetsprocesser. Att den fysiska miljön ger stöd åt de olika aktiviteter som medarbetaren utför och att den digitala miljön erbjuder en modern IT-utrustning, effektiva system och programvaror och bra verktyg för att arbeta och samarbeta digitalt. Andra viktiga faktorer är hälsa, välbefinnande och bra utvecklingsmöjligheter som ger medarbetaren möjlighet att växa och göra ett bra jobb.

Höj arbets-, omställnings-, och prestationsförmågan

Med digitalt lärande, automatiserade arbetsflöden och plattformar för att samarbeta och dela material.

Tempot i arbetslivet är högt och förändringar tillhör vardagen. Information och kunskap förändras. Vi får hela tiden vara beredda på att lära nytt och sätta oss in i nya arbetsuppgifter. Med digitalt lärande kan vi leverera kunskap när användaren är som mest mottaglig, när det behövs, där det behövs, och det är enkelt att uppdatera och distribuera i takt med de förändringar som sker. Vi kan frigöra tid genom att automatisera administrativa uppgifter och arbetsflöden, och bygga effektiva plattformar för att samarbeta och dela material och resurser. Alla får alla samma information samtidigt, vi kan lära av varandra och vi behöver bara göra jobbet en gång. Det ger bra förutsättningar för att lösa arbetsuppgifter, ställa om och prestera.

Öka konkurrenskraften

Med hållbart lärande

Som bidrar till en positiv medarbetarupplevelse. Ökar engagemang och produktivitet, reducerar kostnader för resor och logi, och frigör tid. Samtidigt som det är ett bra miljöval. Digitalt lärande som utgår från affärsmålen och ger rätt kunskap, i rätt tid, till rätt pris.

Lästips

Spara 1-8 timmar per medarbetare, per vecka

Med ökat samarbete, effektiv informationsdelning och mer effektiva möten i Microsoft 365. Undersökningar som gjorts visar att företag, genom att använda de olika lösningarna som finns i Microsoft 365, har gjort stora tidsbesparingar och ökat sin produktivitet. Nedan finns en länk till en av rapporterna (The total impact of Microsoft Teams.)

Läs rapporten

Artikel: Vad är en arbetsplatsstrategi (Arbetsplatsen i fokus)

Läs artikeln

Artikel: Facts & stats that reveal the power of e-learning (Shiftelearning)

Läs artikeln

Artikel: Livslångt lärande för framtidens arbetsliv (RISE)

Läs artikeln

Artikel: Skilling, reskilling and upskilling (Ranstad)

Läs artikeln