Onboarding

Konsultation

Vad bör onboardingen innehålla? Första steget är att göra en grundlig inventering av medarbetarnas behov av introduktion, på en företagsövergripande nivå, avdelningsnivå och per roll. Därefter analysera när i processen de olika delarna bör ligga och fördela ansvaret för de olika delarna i organisationen.

E-learning

E-learning är ett bra sätt att nå ut med den företagsövergripande introduktionen som är gemensam för alla medarbetare. Exempelvis företagets historia, kultur, värderingar, säkerhetsinformation, ergonomi mm.

Plattform

Samla hela onboarding-processen i samma plattform. Användarvänligt, enkelt att administrera och distribuera.

Stärk arbetsgivarvarumärket med effektiv onboarding

Det första intrycket är alltid viktigt, för många helt avgörande. Ta till vara på den entusiasm, motivation och förväntan som finns när rekryteringsprocessen är klar och börja engagera den nya medarbetaren redan när kontraktet är påskrivet. Informera om företaget, kulturen och bjud in till att lära känna nya kollegor. Ju mer förberedda alla är, desto bättre start för den nya medarbetaren, chefen och kollegorna. Genom att fördela introduktionen över en längre period, blir det lättare att ta till sig information och ny kunskap. Det bidrar även till att minska stress och press på den nya medarbetaren under de första intensiva veckorna.

Exempel

För att se exempel (bild) på en plattform, behövs en skärm som är minst 1200 pixlar bred.

Exempel

Plattform

startsida på onboarding-plattform