E-learning

Traditionell e-learning

Med text, bild, video och interaktion. Exempel på interaktion kan vara olika typer av quizz eller scenario-baserat lärande där användaren ställs inför olika situationer, agerar och får feedback.

Micro-learning

Lärande förpackat i litet format. Kan även vara en större kurs som är indelad i små avsnitt. Besvarar i huvudsak de 3 frågorna: Vad är det? Vad gör det? Hur kan jag använda det?

Gamification

Aktivera hjärnan, boosta energinivån och engagera! Användaren samlar poäng, når nya nivåer och får lärande på köpet. Ett lättsamt sätt att informera om förändringar eller engagera medarbetare som jobbar på distans.

Effektiv kompetensutveckling

I jämförelse med traditionell undervisning ger e-learning mer kunskap på kortare tid och användaren bibehåller en större del av kunskapen. Det tar mindre av användarens tid i anspråk och man slipper kostnader för resor, hotell, hyrbilar mm. Samtidigt som det är ett bra miljöval.

 • Når stora och geografiskt
  spridda målgrupper


Alla får samma lärupplevelse och information.

 • Tillgängligt var som helst,
  när som helst


På arbetsplatsen, hemmakontoret och ute på fältet. Via dator, surfplatta eller mobil.

 • Individanpassat innehåll


Användaren får själv bestämma studietakt och lägga mer tid på det man behöver lära sig, mindre på det man redan kan.

 • Enkel uppföljning


Via ett LMS (Learning Management System) är det är enkelt att se vilka som går och har gått kurser, vilka frågor som är svårast m.m.

Tillsammans skapar vi de produktioner som passar er bäst. Utifrån era behov, ämnesexpertens kunskap och användarens perspektiv. Med stor eller liten budget.

Demo

Några exempel på hur e-learnings inom några olika ämnesområden kan se ut.

video-lins

Innehåll

 • Onboarding
 • Färger
 • Säkerhet
Visa demo